• : 0000 000 00 00
Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

www.ikitelli.com.tr Hizmet Sözleşmesi

İş bu üyelik sözleşmesi, “www.ikitelli.com.tr” web sitesi üzerinden firma ve ürün ya da hizmet tanıtımı yapmak ya da ticari veya güncel haber niteliğindeki bilgilerden haberdar olmak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta kullanıcı üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. www.ikitelli.com.tr’u kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde www.ikitelli.com.tr’u kullanmaktan vazgeçiniz.

1.Tanımlar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

ikitelli.com.tr: www.ikitelli.com.tr tarafından işletilen web sitesi.

Web site: www.ikitelli.com.tr ve bu alan adına bağlı web sitesi.

Kullanıcı: Sitede ücretsiz veya ücretli ürün, hizmet tanıtımı yapmayan forum ve talep ilanı vermeyen sadece bilgileri inceleyen ve okuyan site ziyaretçileridir.

Üye kullanıcı: Sitede ücretsiz veya ücretli ürün, hizmet tanıtımı yapan forum ve talep ilanı veren sadece site kullanıcılarının okuyup inceleyebileceği bilgiler ekleyen site ziyaretçileridir.

Hizmet: İkitelli.com.tr sitesinin kullanıcı ve üye kullanıcılara faydalanmaları üzere sunduğu ücretsiz ve ücretli hizmetler ve faydaların tümü.

Form sayfası: Hizmet almak isteyen Üye kullanıcıların bilgilerini ikitelli.com.tr web sitesine gönderdikleri / ekledikleri sayfalardır.

2. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik “Web site”nin ilgili bölümünden “Üye kullanıcı” olmak isteyen kişi tarafından “Web site”ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve ikitelli.com.tr tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan iş bu sözleşmede tanımlanan “Üye kullanıcı” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Hizmetlerden faydalanmak isteyen Kullanıcılar form sayfasını doldurmak ve göndermek ile web sitesinde ilan yayınlama talebinde bulunmuş olurlar ve üye kullanıcı olurlar. Gönderilen bu bilgilerin doğruluğundan üye kullanıcılar sorumludur. “ikitelli.com.tr” doğru olmayan ve/veya yanıltıcı bilgi içeren bilgileri uyarı olmaksızın web sitesinden den kaldırma veya hiç eklememe hakkına sahiptir.

c) Web siteye üye olabilmek için reşit olmak ve “ikitelli.com.tr” tarafından iş bu sözleşme çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi “ikitelli.com.tr” tarafından işbu sözleşme uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. Reşit olmayanlar kullanıcıların site içerisindeki tüm faaliyetlerinden “ikitelli.com.tr” sorumlu değildir.

d) ikitelli.com.tr, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda, bu talebini ikitelli.com.tr e-posta adresine veya telefon numaralarına SMS olarak iletebilir.

e) Üye kullanıcılar; web sitesi üzerindeki form sayfalarında oluşturdukları bilgilerinin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptıkları ürünlerin, yayınladıkları ilanların, mesajların, kendi web sitelerinde bulundurdukları bilgilerin sahte, çalıntı olmaması sağlamalıdır. Ayrıca üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, telif hakkı vb. haklarını çiğnememeyi,  yasalara aykırı olmamayı (T.C. kanunları ve yönetmeliklerine uymayı, tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası, pornografi veya çıplaklık içermeme vb.) kabul eder. Hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.

f) “Firma ekle” hizmetleri Kullanıcılar içindir. Kullanıcıların firma isimleri, iletişim bilgileri, web adresleri, firma ve ürün hakkında verdikleri bilgiler web sitende yayınlanır. E-posta adresi, ücretli hizmetlerde istenen fatura adresi, vergi no’su ve vergi dairesi bilgileri sitede yayınlanmaz. (Gizlilik ilkelerine bağlı olarak üçüncü kişiler ile paylaşılmaz).

g) ikitelli.com.tr, üyelerin kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

h) Taleplerde ve ilanlarında bilgi ekleyen kullanıcı “Üye kullanıcı” olur ve “Üye kullanıcılar” ekledikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur. “ikitelli.com.tr”, üye kullanıcıların eklediği bilgilerden sorumlu değildir. Kişilik haklarına saldırı, yanıltıcı bilgiler içeren bilgileri “ikitelli.com.tr”, web sitesinde yayınlamama veya eklenmiş ise kaldırma hakkına sahiptir.

i) Üye kullanıcılar; ikitelli.com.tr web sitesinin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

ı) ikitelli.com.tr iş bu sözleşmede tanımlı olan hizmetleri daha etkili sağlamak için hizmetlerinde değişiklikler ve/veya yenilemeler yapabilir.

j) ikitelli.com.tr, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


k) ikitelli.com.tr, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde sorumlu olmayacaktır. ikitelli.com.tr, bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.


i) Üye kullanıcılar; üyelik kaydı yapması veya telefon üzerinden onay vermesi, işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


3.”Web Site”nin Kullanım Şartları

a) “Web sitesi,” “Kullanıcı” ve “Üye kullanıcılar” arasında ürünler, hizmetler ve firmalar ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı, tanıtım ve haber yapıldığı sanal buluşma ortamıdır. “ikitelli.com.tr”un başka bir sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. “ikitelli.com.tr” “Web Sitede”; “Kullanıcı” ve “Üye kullanıcılar”a ürün, hizmet ve iletişim bilgilerini paylaştıkları ortam sunmaktadır.” ikitelli.com.tr’un işlettiği “Web sitesi” üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.

b) “Kullanıcı”lar ve “Üye kullanıcılar” hizmet kullanım şartları ve “Web site”nin kullanım şartları içerisinde yer alan iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

c) “Web sitesi”nde sunulan “Hizmet”ler, “Kullanıcı” ve “Üye kullanıcılar” tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar doğrultusunda site üzerinde kullanılabilir. Kullanıcılar ve “Üye kullanıcılar” site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir. “Kullanıcı” ve “Üye kullanıcılar”, “ikitelli.com.tr” ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki ikitelli.com.tr” ;”Web sitesi” içerisinde yayınlanmakta olan metinleri, resimleri, metinleri, ikonları, veri tabanları, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını kabul eder.

d) “Kullanıcı”lar ve “Üye kullanıcılar”ın işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “ikitelli.com.tr” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

e) “Üye kullanıcılar”, ”ikitelli.com.tr” tarafından işletilen “Web sitesi”nde ilan yayınlayabilmeleri için verilen bilgileri üçüncü şahıslara bildirmek sonucu,”ikitelli.com.tr”un ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan doğan hukuki ceza ve yükümlülüklerden sorumludur.

4.Diğer Hükümler

4.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) “Web sitesi”nde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları “ikitelli.com.tr” tarafından tescillidir. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde “İkitelli.com.tr” zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.

b) “ikitelli.com.tr”nin; “ikitelli.com.tr” hizmetleri, ”ikitelli.com.tr” bilgileri, “ikitelli.com.tr” telif haklarına tabi çalışmaları, “ikitelli.com.tr” ticari markaları, “ikitelli.com.tr” ticari görünümü veya “ikitelli.com.tr web sitesi” vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

4.2.Gizlilik Politikası

“İkitelli.com.tr”, Web sitesinde Üye kullanıcılar ile ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir.

5.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

a) İş bu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.

b) İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 
EK-1: Gizlilik Sözleşmesi

Yayın Tarihi: 05.03.2021 - Ver.1